Praktyk BinnenstBûten

Speltherapie & BegeliedingAanmelding

Aanmelden voor speltherapie kan telefonisch, via email of door middel van het invullen van het contactformulier. Na aanmelding neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. U ontvangt van mij een formulier voor het invullen van een aantal basisgegevens, daarnaast maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt, zo mogelijk, plaats met beide ouders. Ook wanneer u niet meer samen bent is het belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de speltherapie. In het intakegesprek zal de hulpvraag en het beoogde doel van de speltherapie worden besproken.

Spelobservaties

Er wordt gestart met een spelobservatieperiode om te kijken of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor uw kind. Deze spelobservatieperiode zal ongeveer 3-4 sessies beslaan. Hierna maak ik een behandelplan waarin de doelen voor de speltherapie worden geformuleerd.

Speltherapiesessies

Tijdens de speltherapie wordt aan de doelen die in het behandelplan zijn opgesteld gewerkt. De speltherapiesessies zijn individueel en vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats in de spelkamer. Iedere speltherapiesessie duurt 60 minuten. De laatste 10 minuten van de spelsessie sluit ik altijd samen met u en uw kind af, waarbij uw kind kan laten zien wat hij/zij gespeeld heeft.

Oudercontacten

Gedurende het speltherapieproces vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats waarin ik met u het behandelplan evalueer. Daarnaast vind ik het belangrijk om contact te hebben met school. Mijn ervaring is dat alleen uw kind behandelen niet voldoende is, samenwerking met de omgeving is cruciaal voor het doen slagen van het speltherapieproces.

Afsluiting

Wanneer we samen besluiten dat de extra hulp niet meer nodig is, volgen er nog een aantal speltherapiesessies om de hulp af te sluiten. Dit is belangrijk om het proces en de relatie af te bouwen. Indien wenselijk kan er een evaluatieverslag van de speltherapie worden gemaakt, dit verslag wordt apart berekend. 

  

Tarieven

Intakegesprek, 60 minuten        € 65,

Speltherapiesessie, 60 minuten € 65,-

Evaluatiegesprek, 60 minuten   € 65,-

Tussen-/Eindverslag                 € 40,-

Contact met school, kort telefonisch overleg en contact via e-mail gratis

Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoeding van de speltherapie.

  • Praktyk BinnenstBûten is gecontracteerd zorgaanbieder in de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Dit betekent dat u, na het afgeven van een indicatie, vergoeding via de gemeente kunt krijgen. Een indicatie kunt u via uw huisarts of via uw wijk- of gebiedsteam aanvragen.
  •  Speltherapie kan (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Informeer altijd vooraf of uw zorgverzekeraar de speltherapie vergoedt. Kijk voor meer informatie op:  http://zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie
  • Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding, kunt u de gemaakte kosten aftrekken als ‘bijzondere ziektekosten’ bij uw belastingaangifte.

Codes

De volgende codes zijn van belang als u vergoeding aanvraagt bij uw zorgverzekering:

- Registratienummer FVB: 108916

- AGB code therapeut: 90103692

- AGB code praktijk: 90063040

- KvK nummer: 65051904

 

Klachtenprocedure

Een goede kwaliteit bieden vind ik erg belangrijk. Daarom werk ik met de beroepscode en richtlijnen van de FVB. Mocht er iets misgaan en u er samen met mij niet uitkomen, dan kunt u binnen de FVB terecht bij de klachtencommissie. Zie voor meer informatie: https://fvb.vaktherapie.nl/klachten

De praktijk is daarnaast aangesloten bij het NIBIG. Voor meer informatie kan ik u de klachtenprocedure die binnen de praktijk geldt toesturen.