Praktyk BinnenstBûten

Speltherapie & BegeleidingTarieven

Intakegesprek, 50 minuten        € 80,

Speltherapiesessie, 50 minuten € 80,-

Sherborne bewegingssessie, 50 minuten   € 80,-

Oudergesprekken, 50 minuten   € 80,-

Tussen-/Eindverslag                  € 60,-

Contact met school, kort telefonisch overleg en contact via e-mail gratis


Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoeding van de speltherapie.

  • Praktyk BinnenstBûten is tot 31-12-2023 gecontracteerd als zorgaanbieder bij Sociaal Domein Fryslân (SDF). Dit betekent dat u, na het afgeven van een indicatie de speltherapie vergoed wordt via de gemeente. Een indicatie kunt u via uw huisarts, jeugdarts of via uw wijk- of gebiedsteam aanvragen. 

     Kijk op https://www.sdfryslan.nl/friese-wijk-en-gebiedsteams-def voor een gebiedsteam bij u in de buurt. 

  • Speltherapie kan (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Informeer altijd vooraf of uw zorgverzekeraar de speltherapie vergoedt. 

      Kijk voor meer informatie op:  http://zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

  • Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding, kunt u de gemaakte kosten aftrekken als ‘bijzondere ziektekosten’ bij uw belastingaangifte.


Codes

- KvK nummer: 65051904

-Btw-identificatienummer: NL 001132132B56

 

Klachtenprocedure

Een goede kwaliteit bieden vind ik erg belangrijk. Daarom werk ik met de beroepscode en richtlijnen van de FVB. Mocht er iets misgaan en u er samen met mij niet uitkomen, dan kunt u binnen de FVB terecht bij de klachtencommissie. Zie voor meer informatie: https://fvb.vaktherapie.nl/klachten

De praktijk is daarnaast aangesloten bij het NIBIG. Voor meer informatie kan ik u de klachtenprocedure die binnen de praktijk geldt toesturen.


Privacyverklaring

Privacydocument%20Praktyk%20BinnenstB%C3%BBten_1.pdf